Oferta Kancelarii

Aktualności

Kancelaria Prawna Siciarz & Siciarz świadczy obsługę i pomoc prawną w dziedzinach obejmujących szeroki zakres różnorakich gałęzi prawa, takich jak, prawo cywilne, w szczególności prawo spadkowe, prawo zobowiązań i prawo dotyczące nieruchomości, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Kancelaria oferuje również swoje usługi w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w postępowaniach administracyjnych, zwłaszcza z zakresu prawa budowlanego oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Zajmujemy się również przedsądową i sądową windykacją należności. Świadczenie szerokiego zakres usług prawnych możliwe jest dzięki temu, że każdy prawnik czy też radca prawny naszego zespołu posiada bogate doswiadczenie praktyczne, a osobiste zaangażowanie członków zespołu w świadczenie pomocy prawnej stanowi gwarancję ich należytego wykonywania.

Spółki i przedsiębiorcy

Prawo rodzinne

Rozumiemy, jak wiele emocji związanych jest z prowadzeniem takich spraw jak rozwody, podziały majątku, czy też spraw związanych z ustaleniem wysokości alimentów. Dlatego przed podjęciem się sprawy każdorazowo analizujemy sytuację naszego Klienta, starając się doradzić jak najlepsze rozwiązanie i przygotować do sporu w taki sposób, aby nie tylko chronić jego prawa, ale także uchronić od nieprzyjemności, które choć w takich sprawach nieuniknione, to jednak możliwe do ograniczenia.

Do podstawowych usług świadczonych w zakresie prawa rodzinnego należą m.in.:
 • przygotowywanie pism procesowych, takich jak pozew o rozwód, seprację, pozew o alimenty,
 • prowadzenie spraw sądowych o rozwód i separację między małżonkami oraz związane z tym kwestie zabezpieczenia alimentacyjnego,
 • sądowe zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • postępowania o podział majątku małżeńskiego,
 • sprawy o alimenty, zarówno w zakresie postępowań o podwyższenie, obniżenie albo zniesienie obowiązku alimentacyjnego,

Spadki

Wszelkie sprawy związane ze śmiercią bliskiej osoby są sprawami niełatwymi. Nierzadko też wywołują wiele emocji i sporów między spadkobiercami prowadząc do powstania konfliktów, które rozwiązać można tylko na drodze sądowej. Z naszego doświadczenia wynika, że największych problemów naszym klientom przysparza najczęściej podział spadku i związane z tym rozliczenia finansowe. Takie sprawy wymagają bardzo dokładnej analizy przeprowadzanej nierzadko z iście matematyczną precyzją.

Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w takich sprawach jak:
 • doradztwo w sprawie sposobu nabycia spadku lub jego odrzucenia, w przypadku gdy zmarły pozostawił długi,
 • reprezentacja w toku postępowań sądowych w sprawach działu spadku,
 • reprezentacja w sprawach o zachowek.

Prawo pracy

Naszymi klientami są zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Pomagamy jednym i drugim, starając się albo znaleźć konsensus, albo bronić praw naszych klientów przed sądem pracy. Doświadczenie nauczyło nas, że zarówno jedni jak i drudzy potrafią być pokrzywdzeni i potrzebować pomocy prawnej.

Obsługa prawna Kancelarii w sprawach z zakresu prawa pracy koncentruje się w szczególności na:
 • przygotowywaniu umów o pracę, umów z członkami władz spółek oraz kadrą kierowniczą, w tym kontraktów menedżerskich,
 • sporządzanie aktów wewnętrznych prawa pracy (regulaminy, umowy, procedury),
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, restrukturyzacji zatrudnienia.

Substytucja procesowa

Nadto, nasza Kancelaria oferuje także świadczenie usług w zakresie zastępstwa procesowego naszych radców prawnych lub aplikantów radcowskich w oparciu o udzielone pełnomocnictwo substytucyjne lub upoważnienie procesowe. Niniejsza oferta skierowana jest w szczególności do pełnomocników profesjonalnych ? radców prawnych i adwokatów prowadzących działalność poza miastem Poznań.

Oferta obejmuje reprezentację w danej sprawie przed poznańskimi sądami powszechnymi każdej instancji, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu a także wykonywanie czynności w urzędach organów administracji publicznej państwowej i samorządowej. Podejmowane przez nas czynności procesowe dokonywane są z uwzględnieniem wcześniej poczynionych z Państwem ustaleń.

Podstawowa oferta substytucji procesowej obejmuje uczestnictwo w rozprawie, krótkie sprawozdanie przesłane mailem po rozprawie oraz zawnioskowanie o protokół z rozprawy. Oferta rozszerzona obejmuje także bezpośredni kontakt z Państwa mandantem oraz przygotowanie pism procesowych, zgodnie z zobowiązaniami Sądu oraz według zleconych dyspozycji.

Dec 12, 2011 Zmiana siedziby

Więcej aktualności
Masz pytania?