Windykacja

Aktualności

Zadzwoń by uzyskać informacje tel. 61 221 48 62

Przeterminowane należności i niezapłacone faktury, to problem, z którym borykał się w swojej działalności chyba każdy przedsiębiorca. Wśród klientów Kancelarii są zarówno firmy transportowe, przedsiębiorcy z sektora budowlanego, jak i sprzedawcy hurtowi i detaliczni. Zajmujemy się także windykacją czynszów od najemców.

Bacznie obserwujemy rynek usług windykacyjnych i reakcje dłużników, a nasze doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że działalność wielu firm windykacyjnych, obiecujących swoim klientom przysłowiowe ?gruszki na wierzbie" doprowadziła, do tego, że standardowe wezwania lądują w koszu na śmieci.

Nasze działania zawsze ukierunkowane są bezpośrednio na zabezpieczenie sądowe należności naszego klienta. Kancelaria prowadzi cały proces windykacyjny począwszy od chwili wszczęcia postępowania, którym zazwyczaj jest wezwanie do zapłaty, aż do momentu zaspokojenia wierzytelności klienta, tak w formie dobrowolnej jak i w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

W ramach podejmowanych w tym zakresie działań Kancelaria dopełnia wszelkich niezbędnych czynności takich jak poszukiwanie majątku dłużnika, składanie wniosków o wyjawienie majątku, czy też występowanie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Przeprowadzamy audyty windykacyjne i wprowadzamy dla klientów Kancelarii w zależności od przedmiotu działalności i źródeł powstawania wierzytelności odpowiednie modele windykacji.

Zespół Kancelarii ma także bardzo bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych prowadzonych w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 kodeksu spółek handlowych), które uzyskał występując zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli. Wiemy, że bezskuteczna egzekucja z majątku spółki niekoniecznie musi oznaczać brak uregulowania długu.

Poniżej prezentujemy Państwu, dwa podstawowe sposoby windykacji.

Windykacja Poznań

 • Windykacja polubowna - wezwanie do zapłaty

  Rolą Kancelarii w procesie windykacji miękkiej jest przede wszystkim wykreowanie u dłużnika świadomości nieuchronności zapłaty i gotowości wierzyciela do podjęcia działania z zakresu windykacji sądowej, poprzez wystosowanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty.

  Windykacja polubowna w odróżnieniu od windykacji sądowej stanowi niesformalizowany zespół czynności o charakterze mieszanym łączącym w sobie elementy negocjacji i nacisku, którego głównym zadaniem jest przyśpieszenie realizacji po stronie dłużników zobowiązań pieniężnych wobec wierzyciela, poprzez jednoznaczne wskazanie dłużnikowi konsekwencji wynikającej z braku zapłaty długu.

 • Windykacja sądowa - pozew o zapłatę (nakaz zapłaty)
  Zakres usługi obejmuje przygotowanie i wniesienie pozwu w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, następnie uzyskanie klauzuli wykonalności oraz wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub ustalenie z dłużnikiem warunków dobrowolnej spłaty należności.

   

  Windykacja sądowa (zw. też komorniczą) jest usługą polegającą na sądowym zabezpieczeniu zapłaty należności, których wysokość i termin zapłaty jest bezsporny. Ma to miejsce w szczególności w przypadku należności wynikających z nieopłaconych faktur. Podjęcie windykacji sądowej sugerujemy wobec kontrahentów, którzy mimo wcześniejszych monitów Klienta lub wystosowanego wezwania do zapłaty, nie uregulowali swojego zobowiązania. Skuteczność tej formy windykacji uzależniona jest przede wszystkim od zdecydowania wierzyciela.

  Jako kancelaria windykacyjna wiemy, że zwlekanie i monitowanie o zapłatę, w sytuacji w której dłużnik notorycznie przekracza termin płatności może doprowadzić do istotnych utrudnień w uzyskaniu zapłaty, albowiem zachowanie dłużnika może oznaczać, że stał się albo w najbliższym czasie stanie się niewypłacalny do tego stopnia, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika stanie się bezskuteczne.

Terenem działań windykacyjnych objęte jest zasadniczo województwo wielkopolskie, nie mniej prowadzimy sprawy także dla klientów spoza województwa wielkopolskiego w sytuacjach, gdy Wielkopolska jest siedzibą dłużnika, wobec którego prowadzona będzie windykacja. W takich sytuacjach kontakt z klientami odbywa się zazwyczaj w drodze korespondencji elektronicznej lub w inny uzgodniony sposób.

W celu uzyskania bliższych informacji oraz cennika zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Dec 12, 2011 Zmiana siedziby

Więcej aktualności
Masz pytania?